Utbildningshelg för medlemmar

Helgen 8-9 oktober anordnades en utbildningshelg för Kvinnojouren Märtas medlemmar.
Fokus var kvinnohistoria och kvinnojourshistoria.

Lördagen inleddes med att Marie Eriksson, historiker och lektor i socialt arbete på Linnéuniversitetet, föreläste utifrån sin avhandling "Makar emellan. Äktenskaplig oenighet och våld på kyrkliga och politiska arenor, 1810-1880". Mycket lärorikt om hur man såg på mäns våld mot kvinnor inom äktenskapet under 1800-talet.

Dagen avslutades med filmen "Suffragette" om kvinnors kamp för rösträtt i Storbritannien.

På söndagen fick vi lyssna på Eva-Britt Svensson, fd EU-parlamentariker, som bland annat berättade om arbetet i Bryssel men också om den nyligen presenterade sexualbrottsutredningen där hon varit delaktig som medlem i kommittén.

Avslutningsvis berättade Roks tidigare ordförande Angela Beausang om jourrörelsens historia och sitt eget engagemang genom åren.

En mycket givande och inspirerande helg!
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter