bli medlem

Bli medlem i Kvinnojouren Märta!
Kvinnor över 18 år kan vara medlemmar hos oss. Du kan jobba aktivt eller vara stödmedlem.

Det finns alltid behov av jourkvinnor som kan finnas tillgängliga för att ge stöd utanför kontorstider men du väljer själv i vilken omfattning och på vilket sätt du vill bidra till vår verksamhet.

Ring oss eller sätt in medlemsavgiften 200 kr/år på vårt Plusgiro 98 84 91-7.
Glöm inte att ange ditt namn!

Välkommen till oss!