bli medlem

Kvinnor över 18 år kan vara medlemmar hos oss.

Medlemsavgiften är 200 kr/år.

Plusgirokonto: 98 84 91-7.

Som medlem blir du inbjuden till aktiviteter som vi i jouren arrangerar, både för medlemmar och stödsökande kvinnor. Du blir inbjuden till medlemsmöten, föreläsningar och får tidsskriften Kvinnotryck hemskickat. En gång i kvartalet skickas ett mail ut till alla medlemmar med information kring vad vi gör i jouren just nu. 

Du väljer helt själv på vilken nivå du vill att ditt medlemskap skall vara. Du kan bidra aktivt eller vara stödmedlem. Stödmedlem är du bara genom att bli medlem och betala medlemsavgiften till oss.
Det finns alltid ett behov av jourkvinnor som kan finnas tillgängliga för att ge stöd utanför kontorstid. Kanske vill och kan du hjälpa till vid något enstaka tillfälle? Eller vet du någon annan som kan hjälpa till med det vi behöver just där och då? All hjälp är guld värt.

Vill du bli medlem så kan du antingen ringa eller maila oss för att meddela ditt namn, postadress och mailadress. Sen sätter du in medlemsavgiften på vårt plusgirokonto ovan och sen är allt klart :-)


Hör av dig till oss om du har några frågor eller funderingar!

Varmt välkommen som medlem hos oss i Kvinnojouren Märta!