Press

Kvinnojouren Märta
https://www.smalanningen.se/artikel/kvinnojouren-valdet-kommer-sannolikt-oka 
Kvinnojouren Märta vill öka samarbetet med politiken - Smålänningen, 2020-01-12
Stöd till Kvinnojouren Märta - Smålänningen, 2020-01-10
Josefine startar feministhäng- ska bland annat diskutera könsnormer och samtycke - Smålänningen, 2020-01-07
Många genomlider helgerna- och tar kontakt efteråt- Smålänningen, 2020-01-02
Här manifesterar de mot mäns våld mot kvinnor - Smålänningen, 2019-11-26
Fler behöver skyddad identitet - Smålänningen, 2017-01-12
Ansökningar om kontaktförbud stoppas hos polisen - P4 Kronoberg, 2016-09-05
Kvinnojourer kritiska: Ansökan om statsbidrag för krånglig - P4 Kronoberg, 2016-05-02
Våld i familjer i fokus vid filmvisning - Smålänningen, 2016-01-12
Kvinnojouren efterlyser fler åtgärder från kommunen - Lokaltidningen Ljungby, 2015-04-21
30 år i utsatta kvinnors tjänst - Lokaltidningen, 2013-02-01

Våld mot kvinnor
Experten: Därför är det svårt att lämna förövaren -
Allas, 2019-12-04
Männen som dödar - Aftonbladet, artikelserie
Alla kan inte gå vid första slaget - DN, 2016-03-30