Press

Här finns länkar till artiklar som rör Kvinnojouren Märta men även annat intressant.

Kvinnojouren Märta
Fler behöver skyddad identitet - Smålänningen, 2017-01-12
Ansökningar om kontaktförbud stoppas hos polisen - P4 Kronoberg, 2016-09-05
Kvinnojourer kritiska: Ansökan om statsbidrag för krånglig - P4 Kronoberg, 2016-05-02
Våld i familjer i fokus vid filmvisning - Smålänningen, 2016-01-12
Kvinnojouren efterlyser fler åtgärder från kommunen - Lokaltidningen Ljungby, 2015-04-21
30 år i utsatta kvinnors tjänst - Lokaltidningen, 2013-02-01

Våld mot kvinnor
Männen som dödar - Aftonbladet, artikelserie
Alla kan inte gå vid första slaget - DN, 2016-03-30