styrelse Kvinnojouren Märta

Kvinnojouren Märtas styrelse för 2020 ser ut enligt följande:

Ordförande:
Jessica Almrot

Ledamöter:
Eva-Britt Hjalmarsson, Eva-Carin Brandt, Agata Frankowska, Elina Andersson, Sara Reinhold, Josefine Eskilsson och Jennie Olofsson

Email: styrelsenmarta@roks.se