styrelse Kvinnojouren Märta

Kvinnojouren Märtas styrelse för 2018 ser ut enligt följande:

Ordförande:
Jessica Almrot

Ledamöter:
Eva-Britt Hjalmarsson, Jessica Unnestam, Eva-Carin Brandt, Harriet Kristensson, Kia Johansson,
Hanna Norrman Andersson