styrelse Kvinnojouren Märta

Kvinnojouren Märtas styrelse för 2021 ser ut enligt följande:

Ordförande:
Jessica Almrot

Ledamöter:
Eva-Carin Brandt, Ingrid Algehov, Agata Frankowska och Jennie Olofsson

Suppleant:
Claudia Renic 

Email: styrelsenmarta@roks.se