styrelse Kvinnojouren Märta

Kvinnojouren Märtas styrelse för 2017 ser ut enligt följande:

Ordförande:
Karin Tunér
Vice ordförande:

Ledamöter:
Kia Johansson, Eva-Britt Hjalmarsson, Jessica Unnestam, Inga-Maj Andersen, Hanna Norrman Andersson