styrelse Kvinnojouren Märta

Kvinnojouren Märtas styrelse för 2019 ser ut enligt följande:

Ordförande:
Jessica Almrot

Ledamöter:
Eva-Britt Hjalmarsson, Eva-Carin Brandt, Harriet Kristensson, Agata Frankowska, Elina Andersson, Sara Reinhold

Email: styrelsenmarta@roks.se