Verksamhetsutbildning

Under hösten har delar av styrelsen tillsammans med verksamhetsledare deltagit i en serie med utbildningstillfällen för idéburna verksamheter som arbetar med stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn.

Utbildningarna anordnas av ett antal länsstyrelser och syftet är att ge verksamheter verktyg att bygga upp en långsiktig och självständig organisation och ekonomisk grund, samt ge verktyg för att kunna föra dialog med kommuner kring samverkan och avtal.

Vi har fått med oss intressanta nya tankar för det fortsatta arbetet!
.

 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter