Styrelsemöten hösten 2015

Följande datum under hösten har Kvinnojouren Märta styrelsemöten:

  • 7 oktober
  • 4 november
  • 2 december