styrelse Kvinnojouren Märta

Kvinnojouren Märtas styrelse för 2023 ser ut enligt följande:

Ordförande:
Jessica Almrot

Ledamöter:
Eva-Carin Brandt, Ingrid Jacobsson, Agata Frankowska och Jennie Olofsson

Suppleant:
Femina Karlsson och Carina Åhman

Email: styrelsenmarta@roks.se