styrelse Kvinnojouren Märta

Kvinnojouren Märtas styrelse för 2022 ser ut enligt följande:

Ordförande:
Jessica Almrot

Ledamöter:
Eva-Carin Brandt, Ingrid Algehov, Agata Frankowska och Jennie Olofsson

Suppleant:
Claudia Renic och Femina Karlsson

Email: styrelsenmarta@roks.se