bli medlem

För att bli medlem i kvinnojouren Märta:
1. Meddela oss ditt namn, adress och emailadress via mail eller telefon.
2. Betala medlemsavgiften på 200 kr/år via vårt swishnummer eller plusgirokonto nedan. 

Kvinnor över 18 år kan vara medlemmar hos oss.

Swishnummer: 1233574944
Plusgirokonto: 98 84 91-7

Som medlem:
*Du blir inbjuden till aktiviteter som vi i jouren arrangerar.
*Du blir inbjuden till medlemsmöten och föreläsningar.
*Tidsskriften Kvinnotryck utkommer ca 4 gånger per år och kan läsas, lånas eller hämtas på kontoret.
*En gång i kvartalet får du ett mail med information kring vad vi gör i jouren just nu. 
*Du väljer själv om du vill vara stödmedlem eller aktiv medlem.
*Får du möjlighet att hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn.
 


Hör av dig till oss om du har några frågor eller funderingar!Varmt välkommen som medlem hos oss i Kvinnojouren Märta!