Kvinnojouren Märta

Kvinnojouren Märta bildades 1983 och har idag ca 50 medlemmar.
Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningen vill i feministisk anda verka för att stärka kvinnors personliga och gemensamma frigörelse samt jämställdhet mellan könen.


Vi arbetar dels med att ge individuellt stöd till kvinnor och deras barn, samt med förebyggande och opinionsbildande verksamhet genom utåtriktad information.

Verksamheten bygger på ett 10-tal ideella jourkvinnor och att Kvinnojouren Märta har två anställda, tillsammans 1,3 tjänst. Vi kan i de flesta fall nås på telefon mån-fre kl 08.00-22.00 samt lör-sön kl 10.00-16.00.

Vi har en kontorslägenhet med öppen adress och ett skyddsboende med hemlig adress.

Verksamheten finansieras till viss del med statliga medel samt bidrag från kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult. Dessutom söker vi pengar till projekt från olika fonder. 

Kvinnojouren Märta tillhör riksorganisationen ROKS.