Länkar

Här nedan finns länkar till sidor och organisationer där du kan hitta nyttig information!

www.roks.se - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Information om våld mot kvinnor.
www.unizon.se - Organisation för kvinno- och tjejjourer. Information om våld mot kvinnor.
www.rokstjejjourer.se - Råd och stöd till tjejer
www.kvinnofridslinjen.se - Stödtelefon som är öppen dygnet runt.
www.polisen.se/kom-till-oss - Polisens informationssida om brott i nära relationer
www.bris.se - Barnens Rätt i Samhället. Stöd och hjälp till barn och unga
www.brottsofferjouren.se - Stöd och råd om du eller närstående utsatts för brott
www.brottsoffermyndigheten.se - Information främst riktad till brottsoffer om ersättning, stöd, rättegång mm.
www.rfsl.se/brottsoffer - RFSL:s brottsofferjour. Information och stöd för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner
www.terrafem.org - Kvinnojour som främst riktar sig till utlandfödda kvinnor.
www.infogeneratorn.se - Verktyg för informationsmaterial till våldsutsatta
www.killjouren.se - Stöd till killar och män som utsätts för våld eller hot
www.varningstecken.n.nu - Bra information om våld i förhållanden och tecken att ta fasta på.