bli medlem

Bli medlem i Kvinnojouren Märta!
Du kan jobba aktivt eller vara stödmedlem.

Det finns alltid behov av jourkvinnor som kan finnas tillgängliga för att ge stöd utanför kontorstider men du väljer själv i vilken omfattning och på vilket sätt du vill bidra till vår verksamhet.

Ring oss eller sätt in medlemsavgiften 200 kr/år på vårt Plusgiro 98 84 91-7.
Glöm inte att ange ditt namn!

Välkommen till oss!